Shirogane

Shirogane(和菓子) – Branding

CD

AD / D

CA / MO

MU

Masato Mitsunari (totem)

Hiroto Onomori (Pavlo)

Masato Mitsunari (totem)

Kyohei Miyagata