Hokuriku Card

Hokuriku Card / 株式会社北陸カード –  TVCF(15sec)

Creative Director

Camera

Lighting

Editor

Sound

Design

Copyright

Model

Producer

Masato Mitsunari (totem)

Tetsuji Tokinaga(Hokuriku Media Center

Tomohiro Yamashita

Sugaru Yamato

Yuki Yano

Takuya Kusonoki (A-milight design)

Hiroyuki Nakata (A-milight design)

Keigo Okuda / Yuka Torii

Shinya Chifu (A-milight design)